Styret

Etter årsmøtet 7. april 2018 består styret av følgende:

  • Formann: Kjell Lillestøl
  • Nestformann: Jarle S. Lundgreen
  • Kasserer: Geir E. Davidsen
  • Varamedlemmer: Jens Wroldsen, Jarann Wold Pettersen og Esben Storvand

Turneringsutvalg:
Rune Larsen (leder) og Jarann Wold Pettersen

Redaksjon hjemmesider:
Kjell Lillestøl og Jarle Lundgreen

Revisorer:
Kjell-Runar Wendel og Oddvar Prestvik

Valgkomite:
Sjur Gaarder Larsen (leder), Haakon Christoffersen og Kjell-Runar Wendel

 

Legg igjen en kommentar