Styret

Etter årsmøtet 25. februar 2023 består styret av følgende:

  • Leder: Kjell Lillestøl
  • Nestleder: Arve Hohner
  • Styremedlem: Kjell-Runar Wendel
  • Kasserer: Geir E. Davidsen
  • Varamedlemmer: Jens Wroldsen, Jarann Wold Pettersen og Esben Storvand

Turneringsutvalg:
Rune Larsen (leder) og Jarann Wold Pettersen

Redaksjon hjemmesider:
Kjell Lillestøl

Kontrollkomité:
Stig Martens og Bjørn Løvig

Valgkomite:
Sjur Gaarder Larsen (leder), Arvid Mandal og Anton Smith

Legg igjen en kommentar