Turneringsutvalg

På årsmøtet i 2017 ble det valgt et turneringsutvalg bestående av:

  • Rune Larsen (leder)
  • Haakon Christoffersen
  • Bjørn Løvig
  • Jan Wroldsen

BPS Carambole Club har ikke arrangert Norgescup e.l. siste 3-4 år. I 2018 blir det imidlertid arrangert Norgescup for «small tables» for første gang i Norge, etter avtale med Norges Biljardforbund.

Første Norgescup small tables ble arrangert i regi av BPS i mars 2018. Her finner du resultatene: https://cuescore.com/tournament/NC1+Halvmatch/2024754